[Tên Lửa] [ISO] Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos

Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-ESiR {Vietsub mux sẵn}
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng

(Colin Farrell, Eddie Redmayne, Katherine Waterston)
Ratings: 7.6 /10 from 163.302 users ~ Nominated for 2 Oscars

[​IMG]

DISC INFO

Mã:
Disc Title: Fantastic Beasts and Where to Fi
Disc Size: 49,854,380,034 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00800.MPLS
Length: 2:12:52.330 (h:m:s.ms)
Size: 34,911,240,192 bytes
Total Bitrate: 35.03 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 21923 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby TrueHD Audio English 3951 kbps 7.1 / 48 kHz / 3951 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB)
DTS-HD Master Audio English 2282 kbps 5.1 / 48 kHz / 2282 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
Dolby Digital Audio English 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio French 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Spanish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Catalan 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Czech 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Russian 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
Dolby Digital Audio Slovak 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 28.171 kbps
Presentation Graphics French 19.589 kbps
Presentation Graphics Spanish 22.843 kbps
Presentation Graphics Dutch 20.000 kbps
Presentation Graphics Czech 21.768 kbps
Presentation Graphics Danish 21.680 kbps
Presentation Graphics Estonian 23.849 kbps
Presentation Graphics Finnish 21.847 kbps
Presentation Graphics Greek 24.526 kbps
Presentation Graphics Icelandic 23.094 kbps
Presentation Graphics Latvian 22.135 kbps
Presentation Graphics Lithuanian 22.132 kbps
Presentation Graphics Norwegian 22.270 kbps
Presentation Graphics Russian 23.917 kbps
Presentation Graphics Slovak 17.936 kbps
Presentation Graphics Swedish 22.973 kbps
Presentation Graphics French 0.458 kbps
Presentation Graphics Spanish 0.819 kbps
Presentation Graphics Czech 1.001 kbps
Presentation Graphics Russian 1.160 kbps
Presentation Graphics Slovak 0.893 kbps
Presentation Graphics Vietnamese 15.568 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00042.M2TS 0:00:00.000 2:12:52.330 34,911,240,192 35,032

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:08:40.269 22,028 kbps 31,699 kbps 00:01:27.337 28,433 kbps 00:01:23.333 27,439 kbps 00:01:04.522 114,836 bytes 422,725 bytes 00:04:31.688
2 0:08:40.269 0:10:15.448 22,535 kbps 29,279 kbps 00:10:25.750 28,099 kbps 00:10:45.519 27,703 kbps 00:14:56.020 117,485 bytes 463,615 bytes 00:15:47.696
3 0:18:55.717 0:09:27.942 21,992 kbps 29,322 kbps 00:23:38.834 28,125 kbps 00:24:15.537 28,020 kbps 00:23:29.908 114,655 bytes 384,833 bytes 00:20:40.989
4 0:28:23.659 0:10:10.526 21,999 kbps 29,717 kbps 00:31:14.038 28,109 kbps 00:30:44.175 27,944 kbps 00:32:12.597 114,701 bytes 397,316 bytes 00:29:50.580
5 0:38:34.186 0:09:34.407 22,000 kbps 31,207 kbps 00:38:55.374 28,290 kbps 00:43:13.590 28,039 kbps 00:43:08.669 114,696 bytes 373,242 bytes 00:45:42.156
6 0:48:08.594 0:10:10.650 22,191 kbps 29,282 kbps 00:49:22.584 28,047 kbps 00:50:41.413 27,491 kbps 00:49:02.814 115,696 bytes 385,067 bytes 00:49:06.568
7 0:58:19.245 0:10:55.447 21,996 kbps 29,578 kbps 01:03:02.153 28,001 kbps 01:01:46.619 27,567 kbps 01:01:45.743 114,678 bytes 406,444 bytes 00:58:55.990
8 1:09:14.692 0:08:11.698 22,001 kbps 29,543 kbps 01:10:38.943 28,162 kbps 01:13:32.324 27,925 kbps 01:13:30.489 114,701 bytes 357,446 bytes 01:10:39.944
9 1:17:26.390 0:12:07.268 21,990 kbps 30,300 kbps 01:22:47.045 28,151 kbps 01:18:54.438 27,181 kbps 01:18:50.225 114,645 bytes 375,519 bytes 01:29:33.659
10 1:29:33.658 0:08:28.425 22,892 kbps 31,359 kbps 01:32:52.817 28,530 kbps 01:32:48.813 28,166 kbps 01:32:43.808 119,346 bytes 426,610 bytes 01:30:58.494
11 1:38:02.084 0:12:25.787 22,089 kbps 30,635 kbps 01:38:42.124 28,199 kbps 01:45:32.284 27,739 kbps 01:46:52.948 115,162 bytes 355,668 bytes 01:45:36.329
12 1:50:27.871 0:08:36.599 21,989 kbps 29,578 kbps 01:54:17.267 28,120 kbps 01:54:13.388 27,919 kbps 01:54:44.127 114,640 bytes 356,850 bytes 01:51:07.327
13 1:59:04.470 0:05:07.474 21,989 kbps 29,594 kbps 02:03:04.460 28,076 kbps 02:02:55.910 27,908 kbps 02:03:04.460 114,643 bytes 452,109 bytes 02:02:54.283
14 2:04:11.944 0:08:40.386 18,988 kbps 31,457 kbps 02:12:45.457 28,706 kbps 02:12:45.123 28,143 kbps 02:06:15.442 99,001 bytes 588,228 bytes 02:12:48.460 
NỘI DUNG
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *