[Fshare] Safe 2012 1080p BluRay DTS x264 D-Z0N3 – Mật Mã Sống

Safe 2012 1080p BluRay DTS x264 D-Z0N3 – Mật Mã Sống

[​IMG]

[​IMG]

Mã:
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUU        UUUUUUUUUUUUU              UUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUU          UUUUUUUUU   PROUDLY PRESENTS   UUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUU           UUUUUUUU              UUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU    UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UU


UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUU   U            UUUU    UUUUUUUU     UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUU   U            UUU      UUUUU      UUUUUUUUUU
UUUUUUUUU   U           UUU       UU        UUUUUUUU
UUUUUUUUU   UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   UUUUU      UUUU   UUUUUUUU
UUUUUUUUU   UUUUUUU    UUUUUUUUUU   UUUUUUU   U   UUUUU   UUUUUUU
UUUUUUUUU   UUUUU    UUUUUUUUUUU  UUUUUUUUU  U  UUUUUU   UUUUUUU
UUUUUUUUU         U   UUUUU  UUUUUUUUU     UUUUUU   UUUUUUU
UUUUUUUUU        UU   UUUUUU  UUUUUUUUU     UUUUUU   UUUUUUU
UUUUUUUUU       UUUU   UUUUUUU  UUUUUUUUU     UUUUUU   UUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   UUUUUUUU   UUUUUUUU   U  UUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   UUUUUUUUUU   UUUUUU   U  U      UUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU        U        U   U       UUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU         U       UU   U        UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU          UU     UUUU   U        UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUU   UUUUUUUUUUU   UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUU   UUUUUUUUUUU   UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUU   UUUUU     UUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUU   UUUUU     UUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUU   UUUUU     UUUU
UUUU UUU U   UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUU   UUU
UUUU UUU U UU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUU   UUU
UUUU UUU U UUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU        UUU
UUUU    U UUU UUUUUU              UUUUUUUUU        UUUU
UUUU UUU U UUU UUUUUU    RELEASE INFO    UUUUUUUUU       UUUUU
UUUU UUU U UU UUUUUUU              UUUUUUUUU       UUUUUU
UUUU UUU U   UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU                                     UUU
UUU                                     UUU
UUU               Safe (2012)                 UUU
UUU                                     UUU
UUU  Release Date........: 02.09.2012                   UUU
UUU  Encoding Date.......: 31.08.2012                   UUU
UUU  Encoding Type.......: 2 pass - High@L4.1               UUU
UUU  DXVA Compliant......: Yes                       UUU
UUU  Container...........: Matroska (MKV)                 UUU
UUU  Video Encoder.......: x264                      UUU
UUU  Video Aspect Ratio..: 2.35:1 [1920x816 pxls]             UUU
UUU  Header Compression..: None                      UUU
UUU  Framerate...........: 23.976 FPS                   UUU
UUU  Audio 1st...........: DTS 1510 Kbps 6 chnls Core English DTSHD-MA   UUU
UUU  COMMENTARY..........: Commentary with writer/director Boaz Yakin   UUU
UUU  Chapters............: Yes [UnTitled]                 UUU
UUU  Subtitles...........: English , English SDH, Turkish         UUU
UUU  File Size...........: 13.14 GB (avg bitr. of ~ 18.2 Mbps)       UUU
UUU  Notice..............: Enjoy !!!                    UUU
UUU                                     UUU
UUU                Source:                  UUU
UUU                                     UUU
UUU      Safe 2012 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA 7.1-HDChina       UUU
UUU                                     UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU    x264 Stats     UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU                                     UUU
UUU    x264 [info]: frame I:804  Avg QP:17.63 size:189510        UUU
UUU    x264 [info]: frame P:32922 Avg QP:18.56 size:117088       UUU
UUU    x264 [info]: frame B:102407 Avg QP:19.50 size: 86625       UUU
UUU                                     UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU              UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU     IMDB INFO     UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU              UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU                                     UUU
UUU   Runtime........: 01:34:37 min                    UUU
UUU   Genre..........: Action | Crime | Thriller             UUU
UUU   Rating.........: 6.5/10 from 18,071 users              UUU
UUU   More...........: http://www.imdb.com/title/tt1656190/        UUU
UUU                                     UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU              UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU     GREETiNGS     UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU              UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU                                     UUU
UUU             Awesome-HD.net Family         UUU
UUU                      UUU
UUU              DivXm.Com | Bitturk              UUU
UUU                                     UUU
UUU             TorrentLeech | HD-Torrent            UUU
UUU                                     UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU            http://twitter.com/DZ0N3              UUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

[​IMG]

BluRay —–> D-Z0N3[/b]

[​IMG] [​IMG]
[​IMG] [​IMG]
[​IMG] [​IMG]
[​IMG] [​IMG]
[​IMG] [​IMG]

[​IMG]

1 link Fshare ~13.11GB

Tên Lửa

4Share

Sub Việt

[​IMG] [​IMG] [​IMG]

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

Phim tải nhiều:

 • safe 2012 fshare

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *