[Fshare] Planet Earth II 2016 Blu-Ray AVC TrueHD 5.1-HDChina ~ Hành Tinh Trái Đất 2 2016

Hành Tinh Trái Đất 2 2016

[​IMG]

Disc 1
DISC INFO:
Disc Title:     Planet.Earth.II.2016.HK.Blu-Ray.Disc1.1080p.AVC.TrueHD.5.1-HDChina


Disc Size:      49,397,579,904 bytes


Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.8
PLAYLIST REPORT:

Name:                   00004.MPLS

Length:                 2:36:57.616 (h:m:s.ms)
Size:                   49,034,159,040 bytes
Total Bitrate:          41.65 Mbps
VIDEO:
Codec                   Bitrate             Desc‍ription     
—–                   ——-             ———–     
MPEG-4 AVC Video        28000 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Desc‍ription     
—–                           ——–        ——-         ———–     
Dolby TrueHD Audio              English         2998 kbps       5.1 / 96 kHz / 2998 kbps / 16-bit 
(AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio              English         3361 kbps       5.1 / 96 kHz / 3361 kbps / 16-bit 
(AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio              Chinese         1288 kbps       2.0 / 96 kHz / 1288 kbps / 16-bit 
(AC3 Embedded: 2.0 / 48 kHz / 384 kbps / Dolby Surround)
SUBTITLES:
Codec                           Language        Bitrate         Desc‍ription     
—–                           ——–        ——-         ———–     
Presentation Graphics           Chinese         23.694 kbps                     
Presentation Graphics           Chinese         23.276 kbps                     
Presentation Graphics           English         27.615 kbps

Disc 2
DISC INFO:
Disc Title:     Planet.Earth.II.2016.HK.Blu-Ray.Disc2.1080p.AVC.TrueHD.5.1-HDChina
Disc Size:      49,275,199,096 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name:                   00004.MPLS
Length:                 2:34:16.622 (h:m:s.ms)
Size:                   48,171,941,184 bytes
Total Bitrate:          41.63 Mbps
VIDEO:
Codec                   Bitrate             Desc‍ription     
—–                   ——-             ———–     
MPEG-4 AVC Video        28000 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec                           Language        Bitrate         Desc‍ription     
—–                           ——–        ——-         ———–     
Dolby TrueHD Audio              English         3008 kbps       5.1 / 96 kHz / 3008 kbps / 16-bit 
(AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio              English         3305 kbps       5.1 / 96 kHz / 3305 kbps / 16-bit 
(AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio              Chinese         1285 kbps       2.0 / 96 kHz / 1285 kbps / 16-bit 
(AC3 Embedded: 2.0 / 48 kHz / 384 kbps / Dolby Surround)
SUBTITLES:
Codec                           Language        Bitrate         Desc‍ription     
—–                           ——–        ——-         ———–     
Presentation Graphics           Chinese         23.826 kbps                     
Presentation Graphics           Chinese         23.395 kbps                     
Presentation Graphics           English         28.591 kbps

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *