[Fshare] Nightcrawler (2014) BDRX 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-TrungNT

[​IMG]

[​IMG]
Nightcrawler (2014) – IMDb

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Mã:
QUICK SUMMARY:
Disc Title: Nightcrawler (2014) BDRX 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-TrungNT
Disc Size: 39.623.788.788 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
Playlist: 00800.MPLS
Size: 33.729.785.856 bytes
Length: 1:58:05.286
Total Bitrate: 38,08 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 31837 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 3515 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Audio: Vietnamese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Subtitle: Vietnamese / 48,694 kbps
Subtitle: English / 53,496 kbps
Subtitle: French / 41,619 kbps
DISC INFO:
Disc Title:   Nightcrawler (2014) BDRX 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-TrungNT
Disc Size:   39.623.788.788 bytes
Protection:   AACS
BD-Java:    Yes
BDInfo:     0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name:          00800.MPLS
Length:         1:58:05.286 (h:m:s.ms)
Size:          33.729.785.856 bytes
Total Bitrate:     38,08 Mbps
VIDEO:
Codec          Bitrate       Description   
-----          -------       -----------   
MPEG-4 AVC Video    31837 kbps     1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec              Language    Bitrate     Description   
-----              --------    -------     -----------   
DTS-HD Master Audio       English     3515 kbps    5.1 / 48 kHz / 3515 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio       Vietnamese   640 kbps    5.1 / 48 kHz / 640 kbps
SUBTITLES:
Codec              Language    Bitrate     Description   
-----              --------    -------     -----------   
Presentation Graphics      Vietnamese   48,694 kbps           
Presentation Graphics      English     53,496 kbps           
Presentation Graphics      French     41,619 kbps           
FILES:
Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
----      -------     ------     ----      -------------  
00800.M2TS   0:00:00.000   1:58:05.286   33.729.785.856 38.084     
CHAPTERS:
Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1        0:00:00.000   0:06:24.509   31.059 kbps   39.585 kbps   00:00:23.481  35.006 kbps   00:01:28.338  34.811 kbps   00:01:55.698  161.907 bytes  447.532 bytes  00:00:24.024  
2        0:06:24.509   0:04:58.337   32.628 kbps   36.581 kbps   00:10:05.438  34.899 kbps   00:09:49.672  34.747 kbps   00:07:19.147  170.107 bytes  359.623 bytes  00:09:39.912  
3        0:11:22.847   0:04:53.503   30.564 kbps   36.366 kbps   00:12:37.840  35.036 kbps   00:12:33.836  34.867 kbps   00:11:51.961  159.346 bytes  369.238 bytes  00:11:49.500  
4        0:16:16.350   0:07:33.452   32.021 kbps   39.877 kbps   00:23:28.907  35.742 kbps   00:23:24.903  34.815 kbps   00:19:41.555  166.945 bytes  351.818 bytes  00:21:15.524  
5        0:23:49.802   0:06:57.250   32.636 kbps   36.373 kbps   00:27:17.844  35.072 kbps   00:27:14.049  34.863 kbps   00:27:09.210  170.149 bytes  353.696 bytes  00:23:51.805  
6        0:30:47.053   0:05:42.465   32.456 kbps   37.406 kbps   00:34:06.544  35.221 kbps   00:34:02.457  34.936 kbps   00:33:57.535  169.212 bytes  427.788 bytes  00:36:05.538  
7        0:36:29.518   0:06:14.959   31.400 kbps   38.932 kbps   00:39:30.451  35.199 kbps   00:37:46.597  34.813 kbps   00:36:35.484  163.706 bytes  390.378 bytes  00:39:33.204  
8        0:42:44.478   0:04:11.125   33.407 kbps   36.264 kbps   00:46:53.227  35.042 kbps   00:44:31.001  34.830 kbps   00:46:19.485  174.169 bytes  331.883 bytes  00:44:34.630  
9        0:46:55.603   0:06:21.131   30.267 kbps   35.687 kbps   00:46:57.189  34.252 kbps   00:46:55.604  33.439 kbps   00:47:04.947  157.800 bytes  317.922 bytes  00:47:00.442  
10       0:53:16.734   0:07:37.415   32.367 kbps   38.180 kbps   00:53:46.348  35.106 kbps   00:57:48.590  34.848 kbps   00:57:04.379  168.749 bytes  446.014 bytes  00:57:46.629  
11       1:00:54.150   0:06:33.101   29.218 kbps   39.259 kbps   01:02:53.561  34.953 kbps   01:03:17.835  34.240 kbps   01:00:54.150  152.327 bytes  349.520 bytes  01:02:09.851  
12       1:07:27.251   0:05:38.545   34.370 kbps   38.172 kbps   01:12:37.227  35.385 kbps   01:12:33.223  35.056 kbps   01:12:28.218  179.191 bytes  315.056 bytes  01:07:38.262  
13       1:13:05.796   0:05:18.110   33.680 kbps   35.983 kbps   01:16:33.255  34.988 kbps   01:14:49.943  34.806 kbps   01:16:59.698  175.590 bytes  331.128 bytes  01:14:39.349  
14       1:18:23.907   0:06:42.152   33.012 kbps   37.468 kbps   01:21:32.887  35.410 kbps   01:21:28.883  35.019 kbps   01:21:31.636  172.107 bytes  355.563 bytes  01:21:33.555  
15       1:25:06.059   0:04:18.090   29.133 kbps   33.910 kbps   01:25:30.375  32.202 kbps   01:28:52.702  31.599 kbps   01:28:14.664  151.884 bytes  292.803 bytes  01:25:28.665  
16       1:29:24.149   0:06:53.829   30.982 kbps   36.816 kbps   01:33:59.508  34.900 kbps   01:34:09.393  34.735 kbps   01:34:07.391  161.528 bytes  338.142 bytes  01:33:47.288  
17       1:36:17.979   0:08:36.850   32.265 kbps   37.459 kbps   01:41:20.991  34.916 kbps   01:41:40.177  34.789 kbps   01:41:35.172  168.213 bytes  441.667 bytes  01:43:27.534  
18       1:44:54.829   0:03:42.721   32.794 kbps   36.182 kbps   01:48:33.381  34.939 kbps   01:47:54.926  34.820 kbps   01:48:24.289  170.971 bytes  334.740 bytes  01:47:58.221  
19       1:48:37.551   0:05:08.393   34.081 kbps   37.320 kbps   01:48:40.972  35.063 kbps   01:52:04.551  34.890 kbps   01:51:59.671  177.683 bytes  335.667 bytes  01:53:18.208  
20       1:53:45.944   0:04:19.342   27.872 kbps   34.961 kbps   01:58:01.657  34.358 kbps   01:57:58.446  32.123 kbps   01:57:02.014  145.334 bytes  635.752 bytes  01:57:58.488  
STREAM DIAGNOSTICS:
File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
00800.M2TS   4113 (0x1011)  0x1B      AVC                   7085,120        31.838         28.196.703.109 153.341.967   
00800.M2TS   4352 (0x1100)  0x86      DTS-HD MA    eng (English)      7085,120        3.515          3.112.878.484  18.020.792   
00800.M2TS   4353 (0x1101)  0x81      AC3       vie (Vietnamese)    7085,120        640           566.824.960   3.321.240    
00800.M2TS   4608 (0x1200)  0x90      PGS       vie (Vietnamese)    7085,120        49           43.126.106   244.977     
00800.M2TS   4609 (0x1201)  0x90      PGS       eng (English)      7085,120        53           47.379.269   272.264     
00800.M2TS   4610 (0x1202)  0x90      PGS       fra (French)      7085,120        42           36.860.020   212.159     

[​IMG]

FSHARE.VN:

TENLUA.VN:

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *