[Fshare] [ISO] Victim 1999 HKG Blu-ray 1080P AVC TrueHD 5.1-doraemon ~ Mục lộ hung quang

[​IMG]

[​IMG]

upload_2019-3-26_21-8-42.png

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]

Mã:
DISC INFO:
Disc Title:   Victim 1999 HKG Blu-ray 1080P AVC TrueHD 5.1-doraemon
Disc Size:   23,141,611,520 bytes
Protection:   AACS
BDInfo:     0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.2.1)
PLAYLIST REPORT:
Name:         00001.MPLS 
Length:         1:43:22.250 (h:m:s.ms)
Size:           21,580,781,568 bytes
Total Bitrate:     27.84 Mbps
VIDEO:
Codec              Bitrate       Description  
-----               -------       -----------
MPEG-4 AVC Video    17754 kbps    1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1 /
AUDIO:
Codec              Language    Bitrate     Description  
-----                --------      -------     -----------
Dolby TrueHD Audio    Chinese     3472 kbps    5.1 / 96 kHz / 3472 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio    Chinese     3634 kbps    5.1 / 96 kHz / 3634 kbps / 16-bit (AC3 Core: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)
SUBTITLES:
Codec              Language    Bitrate     Description  
-----                --------      -------     -----------
Presentation Graphics   Chinese     21.59 kbps           
Presentation Graphics   Chinese     19.998 kbps          
Presentation Graphics   English     23.201 kbps
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *