[Fshare] [ISO] Tokyo Raiders 2000 Blu-ray 1080p AVC TrueHD 5.1-REGRET ~ Điệp vụ Tokyo

[​IMG]

PHP:

Disc Size:      24,550,787,130 bytes
Protection
:     AACS
BD
-Java:        No
BDInfo
:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00001.MPLS
Length
:                 1:40:05.125 (h:m:s.ms)
Size:                   23,765,243,904 bytes
Total Bitrate
:          31.66 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description   
-----                   -------             -----------   
MPEG-4 AVC Video        24002 kbps          1080p 24 fps 16:High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description   
-----                           --------        -------         -----------   
Dolby TrueHD Audio              Chinese         2761 kbps       5.1 96 kHz 2761 kbps 16-bit
(AC3 Embedded5.1 48 kHz 640 kbps)
LPCM Audio                      Chinese         1536 kbps       2.0 48 kHz 1536 kbps 16-bit

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description   
-----                           --------        -------         -----------   
Presentation Graphics           Chinese         30.399 kbps                   
Presentation Graphics           Chinese         29.886 kbps                   
Presentation Graphics           English         23.594 kbps                    [​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *