[Fshare] [ISO] The Incredible Monk – Dragon Return 2018 HKG Blu-ray 1080P AVC TrueHD 5.1 – doraemon

The Incredible Monk – Dragon Return 2018 HKG Blu-ray 1080P AVC TrueHD 5.1 – doraemon

TẾ CÔNG HÀNG YÊU 2: THẦN LONG TÁI XUẤT

[​IMG]


[​IMG]


【 Info 】

【#】IMDb Rating: 6.4/10 from 14 users
【#】IMDb Link: https://www.imdb.com/title/tt10218782/

【 Media Info 】

PHP:

Disc TitleThe Incredible Monk Dragon Return 2018 HKG Blu-ray 1080i AVC TrueHD 5.1-doraemon
Disc Size
24,801,310,720 bytes
Protection
AACS
Extras
50Hz Content
BDInfo
0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.1.5)

PLAYLIST REPORT:

Name00001.MPLS
Length
1:27:21.240 (h:m:s.ms)
Size24,065,986,560 bytes
Total Bitrate
36.73 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 26484 kbps 1080i 25 fps 16:High Profile 4.1 /

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby TrueHD Audio Chinese 3026 kbps 5.1 96 kHz 3026 kbps 16-bit (AC3 Core5.1 48 kHz 640 kbps)
Dolby TrueHD Audio Chinese 3051 kbps 5.1 96 kHz 3051 kbps 16-bit (AC3 Core5.1 48 kHz 640 kbps)

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Chinese 33.712 kbps
Presentation Graphics Chinese 33.156 kbps
Presentation Graphics English 39.691 kbps[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

https://www.fshare.vn/file/I2FR7ING4VT9

[​IMG]

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *