[Fshare] [ ISO ] Taken 2008-2014 Collection Trilogy Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 ~ Trọn bộ Cưỡng Đoạt

Taken 2008-2014 Collection Trilogy Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1

Trọn bộ Cưỡng Đoạt

[​IMG]

Taken 1 2008 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1
Cưỡng Đoạt 1
{Phụ đề tiếng Việt}

(Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen)
[​IMG] Ratings: 7.9/10 from 431,880 users

[​IMG]

Mã:
DISC INFO:

Disc Title: Taken 1 2008
Disc Size: 33,372,232,468 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00000.MPLS
Length: 1:33:24.640 (h:m:s.ms)
Size: 29,920,886,784 bytes
Total Bitrate: 42.71 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 32352 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 AVC Video 277 kbps 480p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 3.2

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 3905 kbps 5.1 / 48 kHz / 3905 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio English 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
DTS Audio Spanish 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio German 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio Russian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Express English 96 kbps 1.0 / 48 kHz / 96 kbps / 24-bit

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 30.162 kbps
Presentation Graphics Spanish 28.382 kbps
Presentation Graphics German 32.123 kbps
Presentation Graphics Italian 27.728 kbps
Presentation Graphics Russian 28.466 kbps

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
https://www.fshare.vn/file/CNXG9KU9F68E2QC
Sub: http://subscene.com/subtitles/taken
================================================================

Taken 2 2012 1080p Blu-Ray AVC DTS-HD MA 5.1
Cưỡng Đoạt 2
{Phụ đề tiếng Việt}

(Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace)
[​IMG] Ratings: 6.3/10 from 199,949 users
[​IMG]

Mã:
Disc Title: Taken 2 2012
Disc Size: 45,925,300,451 bytes
Protection: AACS
BD-Java: Yes
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00801.MPLS
Length: 1:38:18.684 (h:m:s.ms)
Size: 25,520,265,216 bytes
Total Bitrate: 34.61 Mbps

(*) Indicates included stream hidden by this playlist.

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 25894 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
* MPEG-4 AVC Video 1079 kbps 480p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 3.2

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 3899 kbps 5.1 / 48 kHz / 3899 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
* Dolby Digital Audio English 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio Spanish 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio French 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
* Dolby Digital Audio Chinese 448 kbps 5.1 / 48 kHz / 448 kbps

SUBTITLES:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 24.461 kbps
Presentation Graphics Spanish 18.322 kbps
Presentation Graphics French 0.431 kbps
* Presentation Graphics Chinese 14.530 kbps
Presentation Graphics English 0.378 kbps
Presentation Graphics Chinese 14.530 kbps

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

https://www.fshare.vn/file/ZMU4OV2DELKT2LH
SubVN: http://subscene.com/subtitles/taken-2/vietnamese/671087

================================================================

Taken 3 2014 2in1 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-KiD
Cưỡng Đoạt 3: Dứt Điểm

{Phụ đề tiếng Việt}

(Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace)
[​IMG] Ratings: 6.1/10 from 61,633 users

[​IMG]

Mã:
DISC INFO:

Disc Title:  Taken 3 2014 2in1 Blu-ray
Disc Size:   36,194,499,428 bytes
Protection:  AACS
BD-Java:   Yes
BDInfo:    0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:       00800.MPLS
Length:      1:48:57.155 (h:m:s.ms)
Size:       28,512,866,304 bytes
Total Bitrate:    34.89 Mbps

(*) Indicates included stream hidden by this playlist.

VIDEO:

Codec       Bitrate     Description 
-----       -------     ----------- 
MPEG-4 AVC Video   28009 kbps    1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec          Language   Bitrate    Description 
-----          --------   -------    ----------- 
DTS-HD Master Audio     English    3655 kbps   5.1 / 48 kHz / 3655 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio     English    448 kbps   5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio     Spanish    448 kbps   5.1 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio     French    448 kbps   5.1 / 48 kHz / 448 kbps

SUBTITLES:

Codec          Language   Bitrate    Description 
-----          --------   -------    ----------- 
Presentation Graphics    English    35.853 kbps       
* Presentation Graphics    Spanish    26.302 kbps       
Presentation Graphics    French    0.224 kbps       
Presentation Graphics    English    0.133 kbps       
Presentation Graphics    Vietnamese   25.476 kbps       

Menu
[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Screenshot
[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

http://www.fshare.vn/file/JM94J5R68DV4

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *