[Fshare] [ISO Ca nhạc] The 25th Anniversary Rock & Roll Hall Of Fame Concerts 2009-2010 Blu-Ray 1080i VC-1 DT

The 25th Anniversary Rock & Roll Hall Of Fame Concerts 2009-2010 Blu-Ray 1080i VC-1 DTS-HD MA5.1-CHDBits

[​IMG]

Mã:
Disc Label:   The 25th Anniversary Rock & Roll Hall Of Fame Concerts 2009-2010 DISC1 Blu-Ray 1080i VC-1 DTS-HD MA5.1-CHDBits
Disc Size:   38,072,987,004 bytes
Protection:   AACS
BDInfo:     0.7.5.5
PLAYLIST REPORT:
Name:          00004.MPLS
Length:         1:50:05.231 (h:m:s.ms)
Size:          30,906,445,824 bytes
Total Bitrate:     37.43 Mbps
VIDEO:
Codec          Bitrate       Description
-----          -------       -----------
VC-1 Video       30025 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
AUDIO:
Codec              Language    Bitrate     Description
-----              --------    -------     -----------
DTS-HD Master Audio       English     2291 kbps    2.0 / 48 kHz / 2291 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio       English     3020 kbps    5.1 / 48 kHz / 3020 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)

.

Mã:
Disc Label:   The 25th Anniversary Rock & Roll Hall Of Fame Concerts 2009-2010 DISC2 Blu-Ray 1080i VC-1 DTS-HD MA5.1-CHDBits
Disc Size:   42,942,854,804 bytes
Protection:   AACS
BDInfo:     0.7.5.5
PLAYLIST REPORT:
Name:          00004.MPLS
Length:         2:18:50.689 (h:m:s.ms)
Size:          32,989,231,104 bytes
Total Bitrate:     31.68 Mbps
VIDEO:
Codec          Bitrate       Description
-----          -------       -----------
VC-1 Video       25026 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
AUDIO:
Codec              Language    Bitrate     Description
-----              --------    -------     -----------
DTS-HD Master Audio       English     1815 kbps    2.0 / 48 kHz / 1815 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio       English     2974 kbps    5.1 / 48 kHz / 2974 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *