[Fshare] [ Hài | Remux | M2TS | 1 Link ] Mr. Bean's Holiday 2007 1080p Blu-ray VC-1 DTS-HD MA 5.1-CHDBits – K

Mr. Bean's Holiday 2007 1080p Blu-ray VC-1 DTS-HD MA 5.1-CHDBits
Kỳ Nghỉ Của Mr. Bean's

[​IMG]

[​IMG][​IMG]

Mã:
DISC INFO:

Disc Title:   Mr Beans Holiday 2007 BluRay 1080P VC-1 DTS-HD MA 5.1-CHDBits
Disc Size:   24,089,639,457 bytes
Protection:   AACS
BD-Java:    Yes
BDInfo:     0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:          00800.MPLS
Length:         1:29:34.786 (h:m:s.ms)
Size:          20,020,746,240 bytes
Total Bitrate:     29.80 Mbps

VIDEO:

Codec          Bitrate       Description   
-----          -------       -----------   
VC-1 Video       19924 kbps     1080p / 23.976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3

AUDIO:

Codec              Language    Bitrate     Description   
-----              --------    -------     -----------   
DTS Audio            Japanese    768 kbps    5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS-HD Master Audio       English     4036 kbps    5.1 / 48 kHz / 4036 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
DTS Audio            French     768 kbps    5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio            Italian     768 kbps    5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio            German     768 kbps    5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
DTS Audio            Spanish     768 kbps    5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit

SUBTITLES:

Codec              Language    Bitrate     Description   
-----              --------    -------     -----------   
Presentation Graphics      Japanese    8.341 kbps           
Presentation Graphics      English     12.763 kbps           
Presentation Graphics      French     7.715 kbps           
Presentation Graphics      Italian     9.299 kbps           
Presentation Graphics      German     10.870 kbps           
Presentation Graphics      Spanish     9.699 kbps           
Presentation Graphics      Dutch      6.804 kbps           
Presentation Graphics      Chinese     6.083 kbps           
Presentation Graphics      Danish     7.864 kbps           
Presentation Graphics      Finnish     8.217 kbps           
Presentation Graphics      Greek      7.689 kbps           
Presentation Graphics      Korean     4.895 kbps           
Presentation Graphics      Norwegian    7.506 kbps           
Presentation Graphics      Portuguese   10.489 kbps           
Presentation Graphics      Swedish     8.393 kbps           
Presentation Graphics      Chinese     6.555 kbps           
Presentation Graphics      Japanese    2.995 kbps           
Presentation Graphics      English     2.252 kbps           
Presentation Graphics      French     1.022 kbps           
Presentation Graphics      Italian     2.146 kbps           
Presentation Graphics      German     2.754 kbps           
Presentation Graphics      Spanish     2.624 kbps

[​IMG]

[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

1 link Fshare ~18.64GB

[​IMG]

Sub Việt

[​IMG] [​IMG] [​IMG]

Bluray remux

1080p

720p

mhd

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...

About The Author

Chào các bạn! Cần link tải phim nào thì cứ comment nhé các bạn!!!

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *